Công đoàn

Trang thông tin Công đoàn Trường Đại học Xây dựng: http://congdoan.nuce.edu.vn/

 

Giới thiệu

Trường Đại học Xây dựng được thành lập năm 1966 theo Quyết định số 144/CP ngày 8 tháng 8 năm 1966 của Hội đồng Chính phủ, trên cơ sở Khoa Xây dựng thuộc trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trải qua gần một nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, trường Đại học Xây dựng đã khẳng định được vị thế là một trường đại học đầu ngành, một trung tâm nghiên cứu và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của cả nước. Được thành lập và trưởng thành cùng với sự phát triển đi lên của Trường, Công đoàn Trường Đại học Xây dựng đã trải qua một chặng đường khó khăn, đầy thử thách với nhiều sự kiện lịch sử và đạt được những thành tích rất đáng tự hào.

Từ những năm đầu xây dựng, Công đoàn trường đã làm tốt công tác động viên khuyến khích cán bộ công nhân viên hoàn thành công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và chiến đấu trong điều kiện sơ tán gặp rất nhiều khó khăn, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công nhân viên. Khi trường chuyển về Hà Nội, mặc dù còn nhiều thiếu thốn khó khăn, Công đoàn trường đã động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên cố gắng khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong những năm qua, Công đoàn trường Đại học Xây dựng liên tục được Công đoàn Giáo dục Việt Nam công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Năm 1997 được nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba, năm 2005 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì, năm 2011 Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen và được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Công đoàn cơ sở trường học Xuất sắc. Những ghi nhận ấy một lần nữa khẳng định Công đoàn đã có nhiều đóng góp vào thành tích chung của trường Đại học Xây dựng. 

Nhiệm vụ

  • Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao tŕnh độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.
  • Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong trường. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xă hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiểu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
  • Phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với Ban Giám hiệu cải  thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xă hội, từ thiện trong CNVCLĐ.
  • Tổ chức vận động CNVCLĐ trong Nhà trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
  • Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Cơ cấu tổ chức

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Xây dựng nhiệm kỳ XXIII

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

1

Hồ Ngọc Khoa

Chủ tịch CĐ

0904.834.390

 

2

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phó Chủ  tịch CĐ

0912.039.091

 

3

Nguyễn Ngọc Lâm

Phó Chủ  tịch CĐ

0989.634.126

 

4

Nguyễn Thị Lệ Hải

UVTV

0904.138.559

 

5

Tống Ngọc Tú

UVTV

0902.722.468

 

6

Hà Mạnh Hùng

UVBCH

0989.098.985

 

7

Lê Thị Thu Hằng

UVBCH

0904.247.709

 

8

Nguyễn Mai Thu

UVBCH

0912.052.626

 

9

Nguyễn Thị Loan

UVBCH

0912.327.270

 

10

Nguyễn Phương Thảo

UVBCH

0983.966.671

 

11

Cao Văn Đan

UVBCH

0983.002.305

 

12

Nguyễn Hải Đăng

UVBCH

0902.064.866

 

13

Trịnh Đình Lai

UVBCH

0979.388.899

 

14

Phạm Trọng Tĩnh

UVBCH

0975.675.686

 

15

Lương Minh Tuấn

UVBCH

0982.864.860

 

Một số hình ảnh hoạt động

Liên hệ

  • Phòng 118, Nhà A1, Trường Đại học Xây dựng. Số 55, Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng
  • Điện thoại: (084) 4 8691437
  • Email: vpcd.dhxd@gmail.com/ congdoan@nuce.edu.vn