Video

Những bài hát đi cùng năm tháng

STT

Bài hát

Nhạc và lời

Ghi chú

1.

Về đây với trường Xây dựng

Trương Hùng Cường

(Bản nhạc) (Video)

2.

Mái trường mến yêu

Nghiêm Quang Hà

(Bản nhạc) (Video)

3.

Bài ca những người đi xây dựng

Văn Hưng

(Bản nhạc) (Video)

4.

Bài ca liên hoan sinh viên

Nghiêm Quang Hà

(Bản nhạc) (Video)

5.

Trường tôi

Hoàng Phúc Thắng

(Bản nhạc) (Video)

6.

Bốn mùa tình yêu

Nghiêm Quang Hà

(Bản nhạc) (Video)

7.

Tôi lại về với biển

Văn Hưng

(Bản nhạc) (Video)

8.

Mùa thu Hương Canh

Hoàng Phúc Thắng

(Bản nhạc) (Video)

9.

Hãy cùng đi với chúng tôi

Nghiêm Quang Hà

(Bản nhạc) (Video)

10.

Bài ca ký ức

Hoàng Phúc Thắng

(Bản nhạc) (Video)

11.

Điều đó không bao giờ gặp lại (Bài hát Nga)

Nghiêm Quang Hà- Trần Phú Cử

(Bản nhạc) (Video)

12.

Lời người thợ cầu

Trần Phú Cử

(Bản nhạc) (Video)

13.

Một thoáng trường tôi

Vũ Anh Dũng

(Bản nhạc) (Video)

14.

Bài ca viết cho em

Vũ Anh Dũng

(Bản nhạc) (Video)

15.

Bài ca trường Xây dựng

Trần Tuấn Hùng

(Bản nhạc) (Video)

16.

Ta lại hành quân

Sỹ Tuấn

(Bản nhạc) (Video)

17.

The wall band

 

(Bản nhạc) (Video)