Chuyên ngành Nội thất

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo các Kiến trúc sư chuyên ngành Nội thất có:

 • Trình độ chuyên môn giỏi và trách nhiệm cao phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
 • Có kiến thức chung về ngành Kiến trúc và chuyên sâu trong lĩnh vực Nội thất.
 • Có khả năng chủ trì, thực hiện triển khai các dự án nội thất và kiến trúc công trình, đồng thời có khả năng chủ trì độc lập hoặc kết hợp với họa sỹ để thiết kế nội thất các công trình kiến trúc.
 • Có đủ kiến thức đáp ứng nhu cầu học tập ở bậc sau đại học trong ngành nội thất hoặc phát triển sang các ngành khác thuộc khối kỹ thuật.
 • Có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết, đủ khả năng xử lý công việc chuyên môn và nghiên cứu, làm việc một cách độc lập, sáng tạo. Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm ngành, đa ngành và trong môi trường quốc tế.
 • Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm, thu nhận xử lý và kỹ năng truyền đạt thông tin; có khả năng xử dụng thông thạo bằng ít nhất một ngoại ngữ, thành thạo các phần mềm thiết kế nội thất và kiến trúc, thành thạo kỹ năng làm mô hình nội thất và kiến trúc.

Phương thức đào tạo

 • Thời gian đào tạo: 05 năm
 • Bằng cấp: Kiến trúc sư

Nhu cầu nhân lực của xã hội

 • Nội thất là chuyên ngành quan trọng hàng đầu trong việc xây dựng và sử dụng các công trình. Ở Việt Nam, đây là một chuyên ngành mới được phát triển độc lập (khoảng 15 năm trở lại đây) nên nhu cầu nhân lực rất cao.
 • KTS Nội thất tốt nghiệp trường ĐHXD luôn có lợi thế, uy tín cao về trình độ chuyên môn về kiến trúc, nội thất, kỹ thuật, đồ họa, mô hình và các kỹ năng mềm khác.

Cơ hội nghề nghiệp và thu nhập

 • Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị tư vấn về kiến trúc và nội thất, các dự án đầu tư trong và ngoài nước,…
 • Tự thành lập doanh nghiệp riêng trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất, kiến trúc.
 • Thu nhập cao theo năng lực.
Ảnh: