Hội sinh viên

Giới thiệu

sv_mhx_7.jpgHội Sinh viên trường Đại học Xây dựng là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên ĐHXD, đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên ĐHXD cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Đứng đầu và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Hội là Ban Chấp Hành Hội sinh viên. Ban Chấp Hành Hội Sinh viên trường Đại học Xây dựng - đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam. Hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám hiệu và Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Xây dựng.  Hội Sinh viên trường gồm các Liên chi Hội khoa, ban trong trường. Liên chi Hội bao gồm các chi Hội là các lớp sinh viên tại khoa, ban đó. Bên cạnh đó, HSV bao gồm cả Ban Cán sự hội sinh viên, Ban Cán sự có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chấp hành Hội Sinh viên thực hiện các chương trình của Nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên dưới sự phân công của BCH HSV. Ban Cán sự có vai trò là đội ngũ dự bị tin cậy, đầy đủ phẩm chất, đạo đức, trách nhiệm và khả năng trở thành Ủy viên BCH HSV trong tương lai.

Cơ cấu tổ chức

HSV bao gồm 4 ban chuyên môn trực thuộc, trực tiếp quản lý mọi hoạt động của Hội là Ban Tổ chức, Ban Truyền thông, Ban Đối ngoại và Ban Tình nguyện.

Ban Tổ chức  – Hội Sinh viên trường ĐH Xây dựng là một ban mới được hình thành trên nền tảng của các Ban Sự kiện, Ban Văn hóa Văn nghệ - Thể dục Thể thao và Van Học thuật. Ban Tổ chức được hình thành với mục đích tổ chức tất cả các hoạt động liên quan tới sinh viên như: Ca nhạc, Trao đổi sách, các giải thể thao...

Với vai trò Đơn đưa ý tưởng thành kế hoạch và tổ chức các sự kiện dành cho sinh viên trong trường, Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức tất cả các hoạt động liên quan tới sinh viên như: Ca nhạc, Trao đổi sách, các giải thể thao... Bên cạnh đó, BTC còn có vai trò thực hiện các chương trình do TW Hội Sinh viên, Hội Sinh viên TP Hà Nội, Nhà trường và Đoàn TN trường chỉ đạo. Ngoài ra, BTC còn là thành phần lên kế hoạch tổ chức sự kiện, chương trình dựa trên ý tưởng, sự chỉ đạo của cấp trên. Điều phối, phân công nhân lực trong các chương trình nhằm thực hiện các công việc của một chương trình.  Hỗ trợ các chương trình dành cho sinh viên trong trường.

Ban Truyền Thông  là cầu nối để đưa những chương trình, hoạt động của Hội sinh viên đến với các bạn học sinh, sinh viên trong toàn trường. BTT hiện đang đảm nhiệm vai trò đưa các thông tin về nhà trường nói chung và các sự kiện của trường nói riêng đến với sinh viên 1 cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Ban Truyền thông gồm có 2 tiểu ban là Tiểu ban thông tin và Tiểu ban kỹ thuật. Tiểu ban thông tin sẽ lo xử lí các thông tin trong toàn trường, lên kế hoạch truyền thông cho các chương trình sao cho các chương trình có thể đến với sinh viên 1 cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Tiểu ban kỹ thuật sẽ lo về phần hình ảnh và video,  chịu trách nhiệm cho việc lưu lại những khoảng khắc về trường và các sự kiện trong toàn trường.

Có thể nói, cho đến nay, sự thành công của các sự kiện như CKX, Duyên dáng Xây Dựng,... có một phần không nhỏ là nhờ vào sự đóng góp của BTT.

Một ban mới được thành lập ở HSV là  Ban Đối  ngoại. Với đặc trưng là cầu nối giữa HSV ĐHXD với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài trường, BĐN có chức năng Tạo lập, duy trì, phát triển, khai thác các mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài trường vì lợi ích của sinh viên. Hoạt động của ban rất đa dạng, bao gồm cả đối nội và đối ngoại.

Về đối nội, ban có trách nhiệm Tổ chức các chương trình dành riêng cho nội bộ HSV như: Tuyển thành viên Ban Cán sự, Tất niên, Giao lưu thể thao với các tổ chức sinh viên trong trường. Bên cangh đó, hoạt động dối ngaoij của ban là Liên hệ với Đảng ủy - Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, các bạn sinh viên, các đơn vị tài trợ, các tổ chức sinh viên trong và ngoài trường…

Ban Tình nguyện gồm 4 tổ và 13 đội trực thuộc. Bốn Tổ gồm có Tổ Truyền thông, Tổ sự kiện, Tổ Đào tạo và Tổ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. 13 Đội gồm 11 Đội khoa, viện, ban; Đội SVTN trường ĐHXD và Đội SVTN vận động hiến máu trường ĐHXD.

Mỗi năm, Ban Tình nguyện có hơn 30 hoạt động khác nhau : Tham gia hỗ trợ các chương trình của Nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên :  Tiếp sức mùa thi’ , Hỗ trợ chào SV mới nhập trường, Hiến máu toàn trường 1 năm 2 lần,… ;  Tổ chức các chương trình tình nguyện hướng tới cộng đồng: Mùa hè xanh, Áo ấm cho em, Trung thu cho em…

Hình ảnh một số hoạt động

Chương trình “Ngàn tấm thiệp xinh – trọn tình Xây dựng”

Chương trình “Giọt hồng Xây dựng”

Chương trình “Giảng đường xanh”

Chương trình “Ngày hội Tuyển thành viên”

Đại hội Hội Sinh viên TP Hà Nội nhiệm kỳ 2013 - 2018

Liên hệ