Các ngành đào tạo

Hiện nay, trường Đại học Xây dựng tổ chức đào tạo 19 chuyên ngành tiến sỹ và 17 chuyên ngành thạc sỹ đáp ứng nhu cầu của hầu hết các lĩnh vực xây dựng khác nhau.

Danh sách các chuyên ngành đào tạo Tiến sỹ

TT Mã số Ngành Chuyên Ngành
1 62580208 Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp  
2 62580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Xây dựng cầu, Hầm
Xây dựng đường ôtô và đường thành phố
3 62580102 Kiến trúc  
4 62580302 Quản lý xây dựng  
5 62580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng  
6 62520320 Kỹ thuật môi trường Môi trường chất thải rắn
Môi trường nước và nước thải
Công nghệ môi trường khí
7 62520101 Cơ kỹ thuật  
8 62580211 Địa kỹ thuật xây dựng  
9 62520103 Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật máy nâng, máy vận chuyển liên tục
Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng
10 62580105 Quy hoạch vùng và đô thị  
11 62520309 Kỹ thuật vật liệu  
12 62580204 Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm  
13 62580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ Cảng Đường Thủy
Thủy lợi Thủy điện
14 62580203 Kỹ thuật xây công trình Biển  
 
Danh sách các chuyên ngành đào tạo Thạc sỹ
TT Mã số Ngành Chuyên ngành
1 60580208 Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp  
2 60580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Xây dựng Cầu, Hầm
Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
3 60580102 Kiến trúc  
4 60580302 Quản lý xây dựng Kinh tế Xây dựng
Quản lý Dự án Xây dựng
Quản lý Đô thị
5 60580210  Kỹ thuật cơ sở hạ tầng  
6 60520320 Kỹ thuật môi trường  
7 60580211 Địa kỹ thuật xây dựng  
8 60580204 Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm  
9 60520103 Kỹ thuật cơ khí  
10 60460112 Toán ứng dụng  
11 60520309 Kỹ thuật vật liệu  
12 60580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ Cảng Đường Thủy
Thủy lợi Thủy điện
13 60580203 Kỹ thuật công trình Biển  
 
Ảnh: