Bộ môn tiếng Anh

Chức năng

Bộ môn Tiếng Anh là một trong những bộ môn cơ bản, có chức năng chính là đào tạo tiếng Anh cho toàn bộ sinh viên, học viên của trường Đại học Xây Dựng ở các bậc đại học, sau đại học và vừa làm vừa học nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhiệm vụ

Bộ môn Tiếng Anh có những nhiệm vụ cơ bản sau:

 • Giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên chính quy và vừa học vừa làm theo khung chương trình quy định, chương trình chất lượng cao ở bậc đào tạo đại học và sau đại học trong trường Đại học Xây Dựng.
 • Nghiên cứu khoa học trong phạm vi chuyên môn.
 • Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ và sinh viên.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên.
 • Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Bộ môn.
 • Xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường, theo đúng quy định hiện hành nhằm thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Thành tựu về nghiên cứu khoa học

 • Cán bộ Bộ môn tiếng Anh là tác giả của các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.
 • Tham gia hội thảo và các khóa học trong nước và quốc tế.
 • 100% cán bộ giảng dạy có trình độ Thạc sỹ trở lên.

Cơ cấu tổ chức

Đội ngũ cán bộ

Tổng số cán bộ của Bộ môn: 23 thành viên, trong đó có 02 Thạc sỹ - Giảng viên chính, 20 Thạc sỹ- Giảng viên, 01 Nghiên cứu sinh đang học tại Anh và 01 Cử nhân- Thư ký.

STT Họ và tên Chức danh/ Học vị Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mai Lan ThS.Ngôn ngữ Anh Trưởng Bộ Môn
2 Trần Thị Minh Huyền ThS.Ngôn ngữ Anh. Giảng viên chính
3 Nguyễn Diệu Anh ThS.Ngôn ngữ Anh Giảng viên chính
4 Chu Thị Bình ThS.Ngôn ngữ Anh Giảng viên
5 Nguyễn Quỳnh Giang ThS.Ngôn ngữ Anh Giảng viên
6 Phùng Thanh Hà ThS.Ngôn ngữ Anh Giảng viên
7 Hoàng Minh Hiền ThS.Ngôn ngữ Anh Giảng viên
8 Nguyễn Thị Hiền ThS.Ngôn ngữ Anh. Giảng viên
9 Nguyễn Thị Lan Hương ThS.Ngôn ngữ Anh Giảng viên
10 Nguyễn Thị Xuân Hương ThS.Ngôn ngữ Anh Giảng viên
11 Trần Lan Anh ThS.Ngôn ngữ Anh. Giảng viên  
12 Lê Thị Thu Lan ThS.Ngôn ngữ Anh. Giảng viên
13 Bùi Thị Hạnh Liên ThS.Ngôn ngữ Anh Giảng viên
14 Nguyễn Kim Oanh ThS.Ngôn ngữ Anh Giảng viên
15 Nguyễn Văn Tâm ThS.Ngôn ngữ Anh Giảng viên
16 Nguyễn Nguyện Xuân Tâm ThS.Ngôn ngữ Anh Giảng viên
17 Phạm Thị Tuyết Thanh ThS.Ngôn ngữ Anh Giảng viên
18 Lại Thị Phương Thảo ThS.Ngôn ngữ Anh Giảng viên
19 Vũ Thị Thảo ThS.Ngôn ngữ Anh Giảng viên
20 Phạm Thị Thanh Thủy ThS.Ngôn ngữ Anh Giảng viên
21 Lý Thanh Tú ThS.Ngôn ngữ Anh Giảng viên
22 Bùi Văn Tự ThS.Ngôn ngữ Anh Giảng viên
23 Nguyễn Thị Lương Thiện CN. Thư ký

Chương trình đào tạo

Đào tạo tiếng Anh cho sinh viên theo yêu cầu từ cơ bản đến nâng cao, từ bắt buộc đến tăng cường

Các môn đã và đang được giảng dạy:

 • Tiếng Anh cơ bản: đào tạo theo định hướng giao tiếp với 4 kỹ năng ngôn ngữ cơ bản Nghe-Nói-Đọc-Viết, làm nền tảng cho các khóa Tiếng Anh chứng chỉ
 • Tiếng Anh chứng chỉ TOEIC 
 • Tiếng Anh chứng chỉ IELTS
 • Tiếng Anh chứng chỉ B1
 • Tiếng Anh chứng chỉ TOEFL
 • Tiếng Anh chuyên ngành Xây Dựng, Kiến trúc, …….
 • Tiếng Anh theo nhu cầu

Bậc đào tạo: Đại học

 • Đối với sinh viên chính quy: đào tạo tiếng Anh cơ bản làm nền tảng cho các khóa học chứng chỉ tiếng Anh bao gồm TOEIC và IELTS. Ngoài ra tiếng Anh chuyên ngành được giảng dạy cho sinh viên từ năm thứ 3.
 • Đối với sinh viên các lớp Kỹ sư Chất lượng cao: đào tạo tiếng Anh cơ bản.
 • Đối với sinh viên ngành Xây dựng Anh ngữ XE, Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp: đào tạo tiếng Anh cơ bản và IELTS.
 • Đối với học viên hệ vừa làm vừa học: đào tạo tiếng Anh cơ bản.

Bậc đào tạo: Thạc sĩ

Liên kết với Khoa Sau Đại học để giảng dạy tiếng Anh cơ bản, đạt trình độ chuẩn đầu ra B1.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và trong công việc với các đối tác nước ngoài, hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu, làm việc trong và  ngoài nước.

Lĩnh vực hoạt động

Bộ môn tham gia giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên của tất cả các Khoa, Bộ môn trong nhà trường và các chương trình, hội thảo trong nước và quốc tế.

Một số hình ảnh hoạt động

Liên hệ:

 • Văn phòng Bộ môn tiếng Anh: phòng 511A - nhà A1 - Đại học Xây dựng - số 55 đường Giải Phóng - Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại: 04 38691432
 • E-mail: bm.tienganh@nuce.edu.vn