Viện khoa học công nghệ

Để triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các sản phẩm khoa học, công nghệ vào thực tiễn sản xuất, trường Đại học Xây dựng đã thành lập 15 viện Khoa học công nghệ trực thuộc trường hoạt động theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về quy định quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

STT

Tên viện KHCN

Địa chỉ

Email

Điện thoại

1

Viện Cảng - Kỹ thuật hàng hải

Phòng 702, 703 nhà Thí nghiệm

vien.ckthh@nuce.edu.vn

38. 69 14 59

2

Viện Địa kỹ thuật và Công trình

Tầng 8 nhà Thí nghiệm

vien.dktct@nuce.edu.vn

38. 69 18 76

3

Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy

Phòng 600, 606 nhà Thí nghiệm

vien.ctt@nuce.edu.vn

38. 69 76 99

4

Viện Khoa học và Công nghệ Cơ điện Xây dựng

Phòng 510 nhà A1

vien.khcncdxd@nuce.edu.vn

38. 69 13 01 

5

Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường

 Nhà A2

vien.khktmt@nuce.edu.vn

38. 69 16 04

6

Viện Kỹ thuật Công trình xây dựng

 

vien.ktctxd@nuce.edu.vn

 

7

Viện Công nghệ cao Việt - Nhật

Phòng 111 nhà A1

vietnhat@nuce.edu.vn

38. 69 94 03  

8

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Vật liệu xây dựng nhiệt đới

 

vien.ncudvlxdnd@nuce.edu.vn

 

9

Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị

 Phòng 101 nhà A1

vien.ktdt@nuce.edu.vn

36. 28 42 30

10

Viện Quy hoạch và Kỹ thuật giao thông vận tải

Phòng 208, nhà Thí nghiệm

vien.qhktgtvt@nuce.edu.vn

36. 28 55 78

11

Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng

Phòng 309 nhà Thí nghiệm

vien.qldt@nuce.edu.vn

36. 75 79 69

12

Viện Tin học xây dựng

Phòng 901 nhà Thí nghiệm

vien.thxd@nuce.edu.vn

36. 28 85 22

13

Viện Xây dựng Công trình biển

 Phòng 504 nhà Thí nghiệm

vien.ctb@nuce.edu.vn

36. 73 91 73

14

Viện Kiến trúc và Nội thất

  vien.ktnt@nuce.edu.vn  
15

Viện Công nghệ trắc địa xây dựng

 

vien.cntdxd@nuce.edu.vn

igeo@nuce.edu.vn

 
16

Viện Công nghệ kỹ thuật xây dựng

  vien.cnktxd@nuce.edu.vn