Hội đồng trường

Hội đồng Trường Đại học Xây dựng, nhiệm kỳ 2019-2024, được thành lập theo Quyết định số 4696/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo quy định tại Điều 16 của Luật Giáo dục Đại học, Hội đồng Trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Nhà trường, có quyền hạn: Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường; Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục; Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường; Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của cơ sở giáo dục đại học; Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng Trường gồm 25 thành viên, bao gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường; Đại diện giảng viên, nghiên cứu viên của một số khoa, viện; Đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số thành viên bên ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch Hội đồng trường

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Đình Thi

Chủ tịch Hội đồng trường

2

Phạm Duy Hòa

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

3

Phạm Xuân Anh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

4

Hồ Ngọc Khoa

Chủ tịch Công đoàn

5

Nguyễn Hoàng Giang

Phó Hiệu trưởng

6

Hoàng Tùng

Phó Hiệu trưởng
7 Trần Văn Tấn

Trưởng bộ môn Kinh tế xây dựng

8

Nguyễn Ngọc Linh

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

9

Trần Anh Bình

Trưởng khoa Công nghệ thông tin

10

Nguyễn Bình Hà

Trưởng khoa Sau đại học

11

Trần Thị Việt Nga

Trưởng khoa Kỹ thuật Môi trường

12

Nguyễn Liên Hương

Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý XD

13

Bùi Quang Trung

Trưởng phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên

14

Trần Vĩnh Trung

Trưởng phòng Tài vụ

15

Phạm Thanh Tùng

Trưởng khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

16

Lê Quang Anh

Đại diện BCH Đoàn TNCS 

17

Hoàng Vĩnh Long

Trưởng khoa Vật liệu Xây dựng

18

Phạm Hùng Anh

Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Bộ Giáo dục và Đào tạo

19

Trần Chủng

Phó Chủ tịch Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng

20

Trần Đức Lân

Tổng Giám đốc Công ty VSL Việt Nam

21

Trần Hồng Mai

Chủ tịch Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam

22

Phạm Hữu Sơn

Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải

23

Đào Ngọc Thanh

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (Cotana Group)

24

Nguyễn Quốc Thông

Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam

25

Lê Trung Thành

Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng

 

Ảnh: 

Nhóm Giới Thiệu: