Liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Địa chỉ: Số 55 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: dhxaydung@nuce.edu.vn -  Website: www.nuce.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/truongdhxaydung/about
Điện thoại: 024.38.696.397 -  Fax: 024.38.691.684

Vị trí Trường Đại học Xây dựng trên Google Map

Ảnh: 

Nhóm Giới Thiệu: