Nghiên cứu khoa học sinh viên

Nghiên cứu khoa học sinh viên

Công tác sinh viên NCKH là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và giúp cho sinh viên bước đầu làm quen với phương pháp NCKH. Do vậy nhà trường đã tạo mọi điều kiện để khuyến khích và động viên thầy và trò tham gia phong trào này. Phong trào sinh viên NCKH của Trường Đại học Xây dựng trong nhiều năm được đánh giá tốt và đạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi sinh viên NCKH cấp Bộ và Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”.

Số lượng đề tài, sinh viên và giảng viên tham gia phong trào sinh viên NCKH năm học 2014-2015

TT

Các tiểu ban

Đề tài nghiệm thu / Đề tài đăng ký

Số sinh viên

Sinh viên khóa

K55

K56

K57

K58

1

Kiến trúc & Quy hoạch

15/50

53

12

23

18

0

2

Xây dựng Cầu đường

22/27

75

13

41

19

2

3

Xây dựng DD và CN

26/29

102

4

72

26

0

4

Kỹ thuật Môi trường

25/27

88

1

71

16

0

5

Kinh tế và QL Xây dựng

31/49

100

1

53

39

7

6

Vật liệu Xây dựng

22/21

65

34

29

2

0

7

Cơ khí Xây dựng

10/12

16

1

10

5

0

8

XD CTB và DK

6/28

10

5

4

1

0

9

XD Công trình thủy

13/22

37

2

25

10

0

10

Công nghệ Thông tin

5/7

12

0

2

1

9

Tổng cộng

175/272

558

73

330

137

18

Thủ tục đăng ký

  • Vào đầu năm học, Nhà trường ra thông báo để các sinh viên đăng ký đề tài NCKH tại Văn phòng khoa, ban, bộ môn;
  • Các khoa xét duyệt, phân công giáo viên hướng dẫn. Trợ lý khoa học các khoa tập hợp và gửi danh sách sinh viên thực hiện, giáo viên hướng dẫn có xác nhận của khoa về Phòng KHCN;
  • Theo quy định của Bộ GD&ĐT, mỗi đề tài NCKH sinh viên do 01 giáo viên hướng dẫn và số sinh viên tham gia thực hiện không quá 05 người.
  • Khoảng đầu tháng 12, các khoa nộp báo cáo tiến độ thực hiện NCKH SV về Phòng KHCN và bổ sung thêm các đề tài (nếu có).
  • Thông tin chi tiết, liên hệ: http://khcn.nuce.edu.vn/
Ảnh: 

Nhóm Giới Thiệu: