Đề tài, dự án nghiên cứu

Các cán bộ viên chức của trường Đại học Xây dựng đã chủ trì và tham gia nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học ở các cấp khác nhau: Đề tài, chương trình KHCN cấp nhà nước; đề tài, chương trình KHCN cấp Bộ; đề tài KHCN cấp Trường. Dưới đây là thông kê một số chương trình, đề tài nghiên cứu đã và đang thực hiện trong những năm gần đây.

Chương trình nghiên cứu cấp Bộ

TT

Mã số, tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian nghiên cứu

Bắt đầu

Kết thúc

1

Chương trình nghiên cứu thiết kế và thi công nhà siêu cao tầng

GS.TS Phan Quang Minh

2011

2014

2

CTB-2012-03-01 Nghiên cứu quy hoạch - kiến trúc nhà siêu cao tầng ở Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Đình Thi

7/2012

6/2014

3

CTB-2012-03-02 Nghiên cứu tính toán tải trọng và tác động trong thiết kế nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

ThS. Võ Mạnh Tùng

7/2012

6/2014

4

CTB-2012-03-03 Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông cốt thép cho nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

PGS.TS Lý Trần Cường

7/2012

6/2014

5

CTB-2012-03-04 Nghiên cứu thiết kế kết cấu liên hợp thép - bê tông trong nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

GS.TS Phạm Văn Hội

7/2012

6/2014

6

CTB-2012-03-05 Nghiên cứu giải pháp móng cho nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

ThS. Đinh Chính Đạo

7/2012

6/2014

7

CTB-2012-03-06 Nghiên cứu các giải pháp hệ thống cơ điện cho nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

ThS. Vũ Hồng Dư

9/2012

8/2014

8

CTB-2012-03-07 Nghiên cứu các giải pháp thiết kế hệ thống cấp thoát nước và môi trường cho nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Văn Tín

7/2012

6/2014

9

CTB-2012-03-08 Nghiên cứu công nghệ xây dựng nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

TS. Trần Hồng Hải

7/2012

6/2014

10

CTB-2012-03-09 Nghiên cứu về an toàn sinh mạng trong kiến trúc nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

PGS. TS  Doãn Minh Khôi

1/2012

12/2013

11

CTB-2012-03-10 Nghiên cứu sử dụng vật liệu cho nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

PGS. TS Phạm Hữu Hanh

7/2012

6/2014

12

CTB-2012-03-11 Nghiên cứu các giải pháp bảo trì và quản lý  nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

TS. Hồ Ngọc Khoa

7/2012

6/2014

Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

TT

Mã số, tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian nghiên cứu

Bắt đầu

Kết thúc

 

Năm 2011

 

 

 

1

B2011-03-01: Đánh giá mức độ biến dạng dẻo của kết cấu nhà nhiều tầng chịu động đất sử dụng các băng gia tốc nền được tạo giả trong điều kiện thiếu số liệu ghi chép

TS. Đinh Văn Thuật

2011

2012

2

B2011-03-02: Nghiên cứu lý thuyết và thí nghiệm kiểm chứng kết cấu dầm liên hợp thép-bêtông ứng suất trước dùng trong nhà cao tầng.

GS.TS Phạm Văn Hội

2011

2012

 

Năm 2012

 

 

 

1

B2012-03-03: Nghiên cứu phát triển công nghệ màng lọc sinh học trong điều kiện kỵ khí (Anaerobic Membrane Bio-Reactor) để xử lý nước thải sinh hoạt trong điều kiện Việt Nam.

TS. Trần Thị Việt Nga

2012

2013

2

B2012-03-04: Nghiên cứu công nghệ cố định vi khuẩn kỵ khí thành dạng hạt bằng polyvinyl alcohol (PVA) ứng dụng trong xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm.

PGS.TS Lều Thọ Bách

2012

2013

3

B2012-03-05: Nghiên cứu ứng dụng  giải pháp kết hợp  công trình đê chắn sóng với trạm năng lượng sóng biển ở Việt Nam

PGS.TS Vũ Hữu Hải

2012

2013

4

B2012-03-06: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ kết nối trung tâm và tang cuốn tuy ô thủy lực dùng trên máy khoan cọc nhồi mở rộng đáy

PGS.TS Trương Quốc Thành

2012

2013

 

Năm 2013

 

 

 

1

B2013-03-05 ATLĐ: Xây dựng bài giảng điện tử môn học An toàn và Vệ sinh lao động trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nhóm ngành Kiến trúc Xây dựng

TS. Phạm Đăng Khoa

2013

2013

2

B2013-03-07: Nghiên cứu quy hoạch phát triển hành lang xanh trong cấu trúc đô thị vùng đồng bằng sông Hồng

ThS Nguyễn Văn Tuyên

2013

2014

3

B2013-03-08: Nghiên cứu công nghệ màng lọc để xử lý nước thải hầm lò mỏ than cho mục đích cấp nước sinh hoạt

PGS.TS Trần Đức Hạ

2013

2014

4

B2013-03-09: Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định khuyết tật trong kết cấu bằng cách kiểm tra không phá hủy dựa trên phân tích wavelet của các đặc trưng dao động

PGS.TS Trần Văn Liên

2013

2014

 

Năm 2014

 

 

 

1

B2014-03-06 ATLĐ: Triển khai tập huấn nội dung và phương pháp giảng dạy Giáo trình môn học An toàn và vệ sinh lao động, phương pháp đánh giá kết quả giảng dạy và học tập; triển khai thử nghiệm, hoàn thiện bài giảng điện tử và tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nhóm ngành kiến trúc xây dựng.

TS. Phạm Đăng Khoa

2014

2014

2

B2014-03-10: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy trát tường

PGS.TS Trần Văn Tuấn

2014

2015

3

B2014-03-11: Giải pháp quy hoạch - kiến trúc nhà trẻ, mẫu giáo khi lũ lụt tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

PGS.TSKH Nguyễn Văn Đỉnh

2014

2015

4

B2014-03-12: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị giám sát chất lượng môi trường không khí ở khu vực dân cư đô thị

ThS. Nguyễn Thành Trung

2014

2015

5

B2014-03-13: Nghiên cứu áp dụng công nghệ topbase xử lý nền đất yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long để thay thế móng cọc cho công trình thấp tầng

ThS. Phan Hồng Quân

2014

2015

6

B2014-03-14: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ bằng trống quay sinh học ứng dụng cho các đối tượng khu chung cư, cơ sở dịch vụ công cộng và xí nghiệp công nghiệp

ThS. Hoàng Minh Giang

 

2014

2015

7

B2015-03-15: Nghiên cứu ứng dụng quá trình anammox (anaerobic ammonium oxidation - ôxi hóa kỵ khí amôni) để xử lý amôni trong nước thải.

TS. Trần Thị Hiền Hoa

2015

2016

8

B2015-03-16: Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ sử dụng cốt liệu cao su tái chế từ lốp xe phế thải.

TS. Nguyễn Đức Lượng

2015

2016

9

B2015-03-07 ATLĐ: Hoàn thiện, phát hành giáo trình môn học An toàn và vệ sinh lao động và các tài liệu kèm theo cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành kiến trúc xây dựng.

TS. Phạm Đăng Khoa

2015

2015

Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Xây dựng

TT

Mã số, tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian nghiên cứu

Bắt đầu

Kết thúc

1

Rà soát và hoàn thiện tiêu chuẩn hệ thống tuy nen kỹ thuật hạ tầng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế.

GS.TSKH Trần Hữu Uyển

 

6/2011

12/2011

2

Biên soạn tiêu chuẩn: “Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế” (Theo SNIP 2.02.03.85)

PGSTS Nguyễn Văn Dũng

3/2011

12 /2011

3

RD 41-12: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đỡ và nâng của cần trục tháp leo sàn phục vụ thi công nhà nhiều tầng có độ cao lớn.

PGS.TS Trương Quốc Thành

2012

2013

4

TBT 12-12: Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn TCVN: Ống cấp thoát nước bên ngoài công trình – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

GS.TSKH Trần Hữu Uyển

2012

2013

5

TBT 13-12: Soát xét sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn thiết kế thoát nước-mạng lưới và công trình bên ngoài (TCVN 7957:2008) (có công thức tính cường độ mưa cho các đô thị).

GS.TSKH Trần Hữu Uyển

2012

2013

6

RD 84-13: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong quản lý và vận hành giao thông đô thị của Việt Nam

TS. Đinh Văn Hiệp

2013

2014

7

RD 96-13: Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu địa chất công trình

PGS.TS. Phạm Quang Hưng

2013

2014

8

RD 99-13: Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm tạo lập Mô hình phát triển nhà ở xã hội

TS. Phạm Đình Tuyển

2013

2014

9

RD 111-13: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và xây dựng mẫu thiết kế điển hình mặt đường Bê tông xi măng cho một số khu vực miền Bắc Việt Nam

TS. Vũ Hoài Nam

2013

2014

10

RD 124-13: Nghiên cứu phương pháp tính toán kết cấu thép cầu trục theo hướng tự động hóa thiết kế và thiết kế tối ưu

PGS.TS Phạm Quang Dũng

2013

2014

11

TC 78-13: Bê tông cốt sợi

TS. Lê Trung Thành

2013

2014

12

RD 59-14: Nghiên cứu thiết kế, thi công khe nối mặt đường bê tông xi măng trong điều kiện Việt Nam

TS. Vũ Ngọc Trụ

2014

2015

13

TC 97-14: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật xử lý kỵ khí bùn từ trạm xử lý nước thải và phân bùn, thu hồi năng lượng.

PGS.TS Nguyễn Việt Anh

2014

2015

14

01/2014/HĐ-ĐA1511: Nghiên cứu, thiết lập quy định chung về kiểm định đánh giá an toàn đập ở Việt Nam.

PGS.TS Huỳnh Bá Kỹ Thuật

2014

2015

15

Điều tra, khảo sát thưc trạng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực kinh tế và quản lý xây dựng. Hợp đồng số 33/2014/HĐ-SNKT

PGS.TS Trần Văn Tấn

2014

2015

16

RD 67-15 Nghiên cứu xác định sức chống cắt cho phép của bê tông nhựa phục vụ công tác đánh giá chất lượng mặt đường mềm trong công trình giao thông đường bộ.

PGS.TS Bùi Phú Doanh

2015

2016

17

TC 78-15 Nghiên cứu sử dụng cốt polymer thủy tinh (GFRP) để thay thế cốt thép trong các công trình xây dựng công trình xây dựng khu vực biển đảo.

PGS.TS Nguyễn Hùng Phong

2015

2016

18

RD 79-15 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao tính bền vững của kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển ứng dụng cho các công trình hạ tầng dân dụng và quân sự trên biển.

TS. Nguyễn Việt Phương

2015

2016

19

TC 71-15 Phương pháp đo bóc khối lượng cho các công tác xây dựng (Hợp đồng số 171/HĐKHCN ngày /2015)

PGS.TS Phạm Xuân Anh

2015

2016

20

Điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động đào tạo kỹ sư định giá xây dựng.

TS. Nguyễn Liên Hương

2015

2016

21

TC 130-15 Nghiên cứu giải pháp quy hoạch, thiết kế và cải tạo nút giao thông khác mức phù hợp điều kiện đô thị Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Quang Đạo

2015

2016

Đề tài quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

TT

Mã số

Tên đề tài

Người chủ trì

Thời gian thực hiện

1

107-02-10-09

Phương pháp dải hữu hạn bán giải tích.

TS. Bùi Hùng Cường

2009-2010

2

107-02-17-09

Nghiên cứu xây dựng một phương pháp để đánh giá mức độ làm việc phi tuyến theo vật liệu của kết cấu nhà nhiều tầng chịu động đất trong điều kiện Việt Nam.

TS. Đinh Văn Thuật

2009-2010

3

101.01.34.09

Một số nghiên cứu định tính cho các phương trình suy rộng và các bài toán tối ưu phi tuyến.

TS. Bùi Trọng Kiên

2009-2010

4

101.01-2011.23

Một số nghiên cứu định tính cho các bài toán điều khiển tối ưu với phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đạo hàm riêng.

TS. Bùi Trọng Kiên

2012-2014

5

103.02-2012.06

Đường cong nóng chảy và các cumulant phổ EXAFS của các hệ vật liệu dưới áp suất cao.

TS. Hồ Khắc Hiếu

2013-2015

6

107.02-2012.06

Mô hình hóa và đồng nhất hóa đa tỉ lệ của vật liệu nhiều pha: phân tích tựa tĩnh và phân tích động.

TS. Trần Anh Bình

2013-2015

7

107.01-2013.26

Nghiên cứu đánh giá độ t in cậy công trình cầu dây văng chịu tải trọng gió bằng phương pháp số.

TS. Nguyễn Quốc Bảo

2014-2016

8

ĐT.NCCB-ĐHƯD.2012-G/02

Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng quan hệ động học giữa nước mặt và nước dưới đất phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước khu vực đô thị thành phố Hà Nội.

TS. Trần Thị Việt Nga

2012-2015

Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường và Cấp trường trọng điểm