Giới thiệu

Khái quát về hoạt động Khoa học - Công nghệ tại Trường Đại học Xây dựng

Với số lượng 1023 cán bộ, giảng viên trong đó có 24 Giáo sư, 83 Phó giáo sư, 5 Tiến sĩ khoa học, 200 Tiến sĩ, Trường Đại học Xây dựng đã trở thành một trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, một trung tâm nghiên cứu và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, có vị thế vững chắc ở Việt Nam và có quan hệ đối tác với nhiều trường đại học, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức trong nước và quốc tế.

Trong 5 năm qua, toàn trường đã có 672 đề tài cấp Trường và cấp Trường trọng điểm, 136 đề tài cấp Bộ và tương đương, 6 đề tài cấp Nhà nước, 6 nhiệm vụ NCKH và 17 nhiệm vụ QLNN về BVMT. Có 1 chương trình KHCN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thiết kế và thi công nhà siêu cao tầng ở Việt Nam. Có 2 dự án tăng cường năng lực cho các phòng thí nghiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (1 dự án đã hoàn thành năm 2013, 1 dự án bắt đầu 2014). Có 1 dự án sản xuất thử của Sở KHCN Hà Nội. Có 243 bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế trong đó có 56 bài báo thuộc tạp chí SCI, 184 bài báo trên các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế

Hoạt động KHCN của sinh viên, với hoạt động nổi bật là “Tuần lễ KHCN của sinh viên ĐHXD” trong trường được duy trì nền nếp, có sự tham gia đông đảo của sinh viên, các thầy cô giáo. Từ năm 2009 đến 2014 đã có 743 đề tài báo cáo tại 6 lần hội nghị KHCN sinh viên cấp trường, trong đó có 631 đề tài đạt giải. Nhà trường đã gửi 54 đề tài dự thi cấp Bộ

Trong 5 năm qua, tạp chí KHCN đã xuất bản được 26 số với khoảng 300 bài, Tạp chí được Hội đồng CDGSNN đánh giá có chất lượng và nghiêm túc. Tạp chí đã phát hành tới các bộ, Hội đồng CDGSNN và các ngành, các sở KHCN, các tổng công ty và các đơn vị liên quan,... Tạp chí đã được đưa lên mạng của các Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ KHCN)

Nhà trường hiện có 13 Viện KHCN hoạt động theo Nghị định 115, 01 Công ty hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn Xây dựng, 01 Công ty thực hiện các hoạt động Đầu tư và Phát triển công nghệ và một số trung tâm khoa học và đào tạo.

Phòng Khoa học công nghệ

Phòng Khoa học công nghệ là một phòng chức năng của Trường, được thành lập từ năm 1966 cùng với thời điểm thành lập Trường Đại học Xây dựng. Phòng Khoa học công nghệ có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ về lập kế hoạch, tổ chức đôn đốc và đánh giá việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong trường.

Lãnh đạo phòng

  • Trưởng phòng:         PGS.TS Nguyễn Việt Phương
  • Phó trưởng phòng:  PGS.TS Đinh Văn Thuật;                                                              TS. Phạm Văn Minh

Địa chỉ liên hệ