Phòng thí nghiệm

Trường Đại học Xây dựng đã trang bị được một hệ thống các Phòng Thí nghiệm tương đối đồng bộ, khá hiện đại phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ các hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất.

STT

Tên phòng Thực hành - Thí nghiệm

Khoa phụ trách

Địa chỉ

Điện thoại

1

Phòng Thí nghiệm Sức bền Vật liệu

Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Nhà H1

38. 69 14 62

2

Phòng Thí nghiệm và Kiểm định công trình

Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

- Cơ sở 1: Phòng 105 nhà C3 - Đại học Bách khoa

- Cơ sở 2: Tầng 1 nhà Thí nghiệm - Đại học Xây dựng

38. 69 47 04

3

Hệ thống phòng Thực hành – Thí nghiệm trực thuộc Ban QL&ĐT Kỹ sư Chất lượng cao

Ban QL&ĐT Kỹ sư Chất lượng cao

 

38. 28 03 96

- Phòng Thực hành Tin học

 

Phòng 301 nhà H1

 

- Phòng Tin học đa năng - Multimedia

 

Phòng 302 nhà H1

 

- Phòng Thí nghiệm Vật liệu - Đường

 

Cổng sau - trường Đại học Xây dựng

 

- Phòng Thí nghiệm Vật lý

 

Tầng 5 nhà Thí nghiệm

 

- Phòng Thí nghiệm Hóa học

 

Tầng 6 nhà Thí nghiệm

 

4

Phòng Thí nghiệm Công trình thủy

Khoa Xây dựng Công trình thủy

Phòng 306  nhà Thí nghiệm

38. 69 14 20 | 38. 69 18 28

5

Phòng thí nghiệm và nghiên cứu Vật liệu xây dựng LAS 115

Khoa Vật liệu Xây dựng

Nhà C3 - Đại học Bách Khoa

38. 69 35 71

6

Phòng Thí nghiệm Cầu và Công trình ngầm

Khoa Cầu đường

Tầng 3 nhà Thí nghiệm

 

7

Phòng Thí nghiệm Đường ô tô và Đường đô thị

Khoa Cầu đường

Tầng 2, nhà Thí nghiệm

 

8

Phòng thí nghiệm Cơ đất nền móng

Khoa Cầu đường

Phòng 806 nhà Thí nghiệm

38. 68 19 51

9

Phòng Thí nghiệm Địa chất Công trình

Khoa Cầu đường

Cổng sau - trường Đại học Xây dựng

38.69 87 20

10

Phòng Thí nghiệm Vật lý

Khoa Cơ khí Xây dựng

 Tầng 5 nhà Thí nghiệm

36. 28 01 27

11

Phòng Nghiên cứu Thực nghiệm Cơ khí

Khoa Cơ khí Xây dựng

Tầng 3 nhà Thí nghiệm

22. 16 37 56

12

Phòng Thí nghiệm Kỹ thuật Điện – Điện tử

Khoa Cơ khí Xây dựng

Phòng 501 nhà Thí nghiệm

38. 69 33 90

13

Phòng Thực hành Tin học

Khoa Công nghệ Thông tin

Tầng 4 nhà Thí nghiệm

36. 28 86 33

14

Phòng Thí nghiệm Vật lý kiến trúc

Khoa Kiến trúc và Quy hoạch

Phòng 603 nhà Thí nghiệm