Thư mời tham dự Hội thảo Quốc tế “Chuyển đổi số ngành xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững: Chuyển đổi thông qua đổi mới, sáng tạo – CDSD 2020”

Kính gửi Quý Thầy Cô, 

Phòng Hợp tác Quốc tế, trường Đại học Xây dựng trân trọng gửi tới Quý Thầy Cô thư mời tham dự Hội thảo Quốc tế “Chuyển đổi số ngành xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững: Chuyển đổi thông qua đổi mới, sáng tạo – CDSD 2020”. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến (online) thông qua ứng dụng Zoom, cách thức truy cập sẽ được thông báo trên trang web của Hội thảo (https://cdsd2020.sciencesconf.org/).  

Ban Tổ chức phía Việt Nam cũng đã bố trí các Phòng Hội thảo tại Trường Đại học Xây dựng để các thầy cô có thể tới tham gia trực tiếp. Địa điểm tổ chức Lễ khai mạc, Phiên toàn thể và các Phiên song song của Hội thảo như sau:

- Lễ khai mạc và phiên toàn thể

Thời gian : 14h00 - 18h35, thứ Ba ngày 24/11/2020

Địa điểm: Hội trường Tầng 2 nhà G3, Trường Đại học Xây dựng 

- 06 Phiên chuyên đề song song

Thời gian : 14h00 - 18h00 thứ Tư ngày 25/11/2020

Địa điểm: Tầng 3 nhà H3, Trường Đại học Xây dựng

Chương trình chi tiết của Hội thảo:

Kính mời Quý Thầy Cô quan tâm tham dự.

Trân trọng,

Ban Tổ chức Hội thảo CDSD2020