undefined

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Xây dựng và Viện Kỹ thuật Nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chiều ngày 14/10/ 2020, Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) và Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 - 2025 với mục tiêu thúc đẩy phát triển các hoạt động đào tạo, nghiên cứu.